Gizlilik Politikası

Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok memnunuz. Veri koruma, Rixa Media Ltd. yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. Rixa Media Ltd. şirketinin internet sayfalarının kullanımı herhangi bir kişisel veri belirtilmeksizin mümkündür. Ancak, bir veri sahibi web sitemiz aracılığıyla işletmemiz tarafından sağlanan özel hizmetleri kullanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinin onayını alırız.

Bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliğine ve Rixa Media Ltd. için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma düzenlemelerine uygun olacaktır. Bu veri koruma beyanı aracılığıyla işletmemiz, topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, veri sahipleri bu veri koruma beyanı aracılığıyla hakları konusunda bilgilendirilir.

Kontrolör olarak Rixa Media Ltd, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımları her zaman güvenlik açıklarına maruz kalabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, her veri sahibi kişisel verilerini bize alternatif yollarla, örneğin telefonla iletmekte serbesttir.

1. Tanımlar

Rixa Media Ltd. şirketinin veri koruma beyanı, Veri Koruma Yönetmeliği (DS-GVO) yayınlanırken Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız hem kamuoyu hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için, kullanılan terimleri önceden açıklamak istiyoruz.

Bu veri koruma beyanında diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

(a) kişisel veriler Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (bundan böyle „veri sahibi“ olarak anılacaktır) ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Tanımlanabilir bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak tanımlanabilen kişidir.
(b) veri sahibi Veri sahibi, kişisel verileri kontrolör tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir gerçek kişi anlamına gelir.
c) İşleme İşleme, toplama, kaydetme, düzenleme, dosyalama, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletim yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisi anlamına gelir.
d) İşlemenin kısıtlanması İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini sınırlandırmak amacıyla işaretlenmesidir.
e) Profil Oluşturma Profil oluşturma, bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel hususları değerlendirmek için, özellikle de söz konusu gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları, güvenilirliği, davranışı, konumu veya konum değişikliği ile ilgili hususları analiz etmek veya tahmin etmek için söz konusu kişisel verilerin kullanılmasını içeren kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi anlamına gelir.
(f) Takma ad verme Takma ad verme, kişisel verilerin, söz konusu ek bilgilerin ayrı olarak tutulması ve kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesini sağlayan teknik ve organizasyonel tedbirlere tabi olması koşuluyla, kişisel verilerin ek bilgiler olmaksızın belirli bir veri sahibiyle ilişkilendirilemeyeceği şekilde işlenmesi anlamına gelir.
(g) Kontrolör veya denetleyici, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya diğerleriyle birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, ajans veya diğer organ anlamına gelir. Söz konusu işleme faaliyetinin amaç ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından belirlendiği hallerde, kontrolör veya kontrolörün belirlenmesine ilişkin spesifik kriterler Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında öngörülebilir.
(h) İşleyici İşleyici, kontrolör adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, ajans veya diğer organ anlamına gelir.
i) Alıcı Alıcı, üçüncü taraf olsun veya olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ anlamına gelir. Ancak, Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında belirli bir soruşturma görevi bağlamında kişisel verileri alabilecek olan kamu makamları alıcı olarak kabul edilmeyecektir.
j)      üçüncü taraf, veri sahibi, kontrolör, işleyici ve kontrolör veya işleyicinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışında bir gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ anlamına gelir.
Rıza Rıza, veri sahibinin kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini belirttiği bir beyan veya başka bir açık olumlu eylem biçiminde, veri sahibinin isteklerinin özgürce verilmiş belirli ve bilgilendirilmiş bir göstergesi anlamına gelir.
2. Veri sorumlusunun adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler anlamında kontrolör

Rixa Medya Ltd.

167-169 Great Portland Caddesi

W1W 5PF Londra

Birleşik Krallık

Tel: +447451242342

E-posta: info@rixa-media.com

Web sitesi: https://rixa-media.com

3. Çerezler

Rixa Media Ltd web sitesi çerezleri kullanır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sistemine yerleştirilen ve depolanan metin dosyalarıdır.

Çok sayıda İnternet sayfası ve sunucusu çerez kullanmaktadır. Birçok çerez, çerez kimliği olarak adlandırılan bir kimlik içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. İnternet sayfalarının ve sunucularının çerezin saklandığı belirli İnternet tarayıcısına atanabileceği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen İnternet sayfalarının ve sunucuların, veri sahibinin bireysel tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği aracılığıyla tanınabilir ve tanımlanabilir.

Çerezlerin kullanımı sayesinde Rixa Media Ltd, bu web sitesinin kullanıcılarına çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sunabilir.

Bir çerez aracılığıyla, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı için optimize edilebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, çerezler web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini yeniden girmek zorunda değildir, çünkü bu web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerez tarafından yapılır. Bir başka örnek de çevrimiçi bir mağazadaki alışveriş sepetinin çerezidir. Online mağaza, müşterinin sanal alışveriş sepetine koyduğu ürünleri bir çerez aracılığıyla hatırlar.

İlgili kişi, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, halihazırda ayarlanmış olan çerezler, bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi kullanılan İnternet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

Rixa Media Ltd. web sitesi, bir veri öznesi veya otomatik sistem web sitesini her çağırdığında bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. Aşağıdaki veriler toplanabilir: (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) bir erişim sisteminin web sitemize eriştiği web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), (4) web sitemizdeki bir erişim sistemi aracılığıyla erişilen alt web siteleri, (5) web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) İnternet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı olması durumunda tehlikeyi önlemeye yarayan diğer benzer veriler ve bilgiler.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, Rixa Media Ltd veri sahibi hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Bu bilgiler daha ziyade (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve bunlara yönelik reklamları optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli çalışabilirliğini sağlamak ve (4) bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetlerine kovuşturma için gerekli bilgileri sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, Rixa Media Ltd. bir yandan anonim olarak toplanan verileri ve bilgileri analiz eder, diğer yandan da işletmemizin veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak amacıyla, sonuçta işlediğimiz kişisel veriler için en uygun koruma düzeyini sağlayabiliriz. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri sahibi tarafından sağlanan herhangi bir kişisel veriden ayrı olarak saklanır.

5 Haber bültenimize abonelik

Rixa Media Ltd’nin web sitesinde, kullanıcılara işletmemizin haber bültenine abone olma fırsatı verilmektedir. Haber bültenine abone olunduğunda kontrolöre iletilen kişisel veriler, bu amaçla kullanılan giriş maskesinde belirtilir.

Rixa Media Ltd. müşterilerini ve iş ortaklarını düzenli aralıklarla kurumsal teklifler hakkında bir haber bülteni aracılığıyla bilgilendirir. Prensip olarak, ilgili kişi yalnızca (1) ilgili kişinin geçerli bir e-posta adresine sahip olması ve (2) ilgili kişinin haber bülteni gönderimi için kayıt yaptırması durumunda kuruluşumuzun haber bültenini alabilir. Yasal nedenlerden dolayı, bir veri sahibi tarafından bülten gönderimi için ilk kez kaydedilen e-posta adresine çift katılım prosedürü kullanılarak bir onay e-postası gönderilir. Bu onay e-postası, ilgili kişi olarak e-posta adresi sahibinin haber bülteninin alınmasına izin verip vermediğini doğrulamaya yarar.

Haber bültenine kaydolurken, kayıt sırasında veri sahibi tarafından kullanılan bilgisayar sisteminin IP adresini ve İnternet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından atanan kayıt tarihi ve saatini de kaydederiz. Bu verilerin toplanması, bir veri sahibinin e-posta adresinin daha sonraki bir zamanda (olası) kötüye kullanımını izleyebilmek için gereklidir ve bu nedenle denetleyici için yasal bir koruma görevi görür.

Haber bültenine kayıt bağlamında toplanan kişisel veriler yalnızca haber bültenimizi göndermek için kullanılır. Ayrıca, haber bülteni aboneleri, haber bülteni hizmetinin işletilmesi veya ilgili bir kayıt için gerekli olması halinde, haber bülteni teklifinde değişiklik yapılması veya teknik koşullarda değişiklik yapılması durumunda olduğu gibi, e-posta yoluyla bilgilendirilebilir. Haber bülteni hizmetinin bir parçası olarak toplanan hiçbir kişisel veri üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Haber bültenimize abonelik, ilgili kişi tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Veri sahibinin bülten gönderimi için bize verdiği kişisel verilerin saklanmasına ilişkin onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. İzni iptal etmek amacıyla, her haber bülteninde ilgili bir bağlantı bulunabilir. Ayrıca, herhangi bir zamanda doğrudan kontrolörün web sitesinde bülten postası aboneliğinden çıkmak veya kontrolörü bu konuda başka bir şekilde bilgilendirmek de mümkündür.

6 Bülten takibi

Rixa Media Ltd’nin haber bültenleri sözde izleme pikselleri içerir. İzleme pikseli, günlük dosyası kaydını ve günlük dosyası analizini etkinleştirmek için HTML formatında gönderilen bu tür e-postalara yerleştirilen minyatür bir grafiktir. Bu, çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarı veya başarısızlığının istatistiksel olarak değerlendirilmesine olanak tanır. Gömülü izleme pikseline dayanarak, Rixa Media Ltd. bir e-postanın bir veri sahibi tarafından açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını ve e-postadaki hangi bağlantıların veri sahibi tarafından çağrıldığını görebilir.

Haber bültenlerinde yer alan izleme pikseli aracılığıyla toplanan bu tür kişisel veriler, haber bülteni gönderimini optimize etmek ve gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini veri sahibinin ilgi alanlarına daha iyi uyarlamak için kontrolör tarafından saklanır ve analiz edilir. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara ifşa edilmeyecektir. Veri sahipleri, bu konuda verdikleri ayrı rıza beyanını istedikleri zaman çift tercih prosedürü aracılığıyla iptal etme hakkına sahiptir. İptalin ardından bu kişisel veriler veri sorumlusu tarafından silinecektir. Rixa Media Ltd. haber bülteninin alınmasından vazgeçilmesini otomatik olarak bir iptal olarak kabul eder.

7. Web sitesi üzerinden iletişim imkanı

Yasal hükümlere dayanarak, Rixa Media Ltd. web sitesi, işletmemizle hızlı bir elektronik iletişimin yanı sıra bizimle doğrudan iletişim kurmayı sağlayan ve aynı zamanda sözde elektronik postanın genel adresini (e-posta adresi) içeren verileri içerir. Bir veri sahibi kontrolörle e-posta yoluyla veya bir iletişim formu kullanarak iletişime geçerse, veri sahibi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak saklanacaktır. Bir veri sahibi tarafından kontrolöre gönüllülük esasına dayalı olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla saklanacaktır. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmaz.

8. Web sitesindeki blogda yorum işlevi

Rixa Media Ltd, kullanıcılara, kontrolörün web sitesinde bulunan bir blogdaki bireysel blog katkıları hakkında bireysel yorumlar bırakma imkanı sunar. Blog, bir web sitesinde tutulan, genellikle herkese açık olarak görüntülenebilen, blog yazarı veya web blog yazarı olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin makaleler yayınlayabildiği veya blog gönderileri olarak adlandırılan düşüncelerini yazabildiği bir portaldır. Blog gönderileri genellikle üçüncü taraflarca yorumlanabilir.

Bir veri sahibi bu web sitesinde yayınlanan blogda bir yorum bırakırsa, veri sahibi tarafından bırakılan yorumlara ek olarak, yorumun girildiği zamanın ayrıntıları ve veri sahibi tarafından seçilen kullanıcı adı (takma ad) saklanacak ve yayınlanacaktır. Ayrıca, ilgili kişinin İnternet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından atanan IP adresi de kaydedilir. IP adresinin bu şekilde saklanması, güvenlik nedenleriyle ve ilgili kişinin bir yorum göndererek üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi veya yasa dışı içerik yayınlaması durumunda gerçekleşir. Bu nedenle, bu kişisel verilerin saklanması kontrolörün kendi menfaatinedir, böylece kontrolör bir ihlal durumunda gerekirse kendini temize çıkarabilir. Toplanan bu kişisel veriler, kanunen gerekli olmadığı veya kontrolörün yasal savunmasına hizmet etmediği sürece üçüncü taraflara ifşa edilmeyecektir.

9. Web sitesindeki blogda yapılan yorumlara abonelik

Rixa Media Ltd’nin blogunda yapılan yorumlar genellikle üçüncü şahıslar tarafından abone olunabilir. Özellikle, bir yorumcu belirli bir blog gönderisine yaptığı yorumu takip eden yorumlara abone olma imkanına sahiptir.

Bir veri sahibi yorumlara abone olma seçeneğini tercih ederse, kontrolör, sağlanan e-posta adresinin sahibinin gerçekten bu seçeneği tercih ettiğini çift katılımlı bir prosedürle doğrulamak için otomatik bir onay e-postası gönderecektir. Yorumlara abone olma seçeneği herhangi bir zamanda sonlandırılabilir.

10. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Kontrolör, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği veya kontrolörün tabi olduğu yasa veya yönetmeliklerdeki diğer yasa koyucu tarafından öngörülen durumlarda işler ve saklar.

Saklama amacının geçerliliğini yitirmesi veya Avrupa Direktifi ve Yönetmelik Yapıcı veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen bir saklama süresinin sona ermesi durumunda, kişisel veriler yasal hükümlere uygun olarak rutin olarak engellenecek veya silinecektir.

11. Veri sahibinin hakları
(a) Teyit alma hakkı Her veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Tüzük Organı tarafından tanındığı üzere, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine ilişkin olarak kontrolörden teyit alma hakkına sahiptir. Bir veri sahibi bu onay hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
(b) Erişim hakkı Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, kendisi ile ilgili olarak saklanan kişisel veriler hakkındaki bilgileri ve bu bilgilerin bir kopyasını kontrolörden herhangi bir zamanda ücretsiz olarak alma hakkına sahiptir. Buna ek olarak, Avrupa Direktif ve Düzenleme Organı, veri sahibinin aşağıdaki bilgilere erişimini sağlamıştır:
işleme amaçları
işlenen kişisel veri kategorileri
özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar söz konusu olduğunda, kişisel verilerin ifşa edildiği veya edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri
mümkünse kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse bu sürenin belirlenmesine ilişkin kriterler
kendisiyle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini veya kontrolör tarafından işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme veya bu tür bir işlemeye itiraz etme hakkının varlığı
bir denetim makamına itiraz hakkının varlığı
kişisel verilerin veri sahibinden toplanmamış olması: Verilerin kaynağına ilişkin mevcut her türlü bilgi
GDPR Madde 22(1) ve (4) uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık ve veri sahibi için bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler.
Ayrıca, veri sahibi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığına ilişkin bilgi edinme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, veri sahibi aktarımla ilgili uygun güvenceler hakkında bilgi alma hakkına da sahip olacaktır. Bir veri sahibi bu erişim hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
(c) Düzeltme hakkı Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından tanınan, kendisiyle ilgili yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri sahibi, işleme amaçlarını dikkate alarak, ek bir beyan yoluyla da dahil olmak üzere, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir. Bir veri sahibi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
(d) Silme hakkı (unutulma hakkı) Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, aşağıdaki gerekçelerden birinin geçerli olması halinde ve işlemenin gerekli olmadığı ölçüde, Avrupa Direktifi ve Tüzüğü ile tanınan, kontrolörden kendisiyle ilgili kişisel verilerin gecikmeksizin silinmesini talep etme hakkına sahiptir:
Kişisel veriler, artık gerekli olmadıkları amaçlar için toplanmış veya başka şekilde işlenmiştir.
Veri sahibi, DS-GVO Madde 6(1)(a) veya DS-GVO Madde 9(2)(a) uyarınca işlemenin dayandığı rızayı iptal eder ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
Veri sahibi DS-GVO Madde 21(1) uyarınca işlemeye itiraz eder ve işleme için ağır basan meşru gerekçeler yoktur veya veri sahibi DS-GVO Madde 21(2) uyarınca işlemeye itiraz eder.
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi.
Kişisel verilerin silinmesi, kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamındaki yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir.
Kişisel veriler, DS-GVO Madde 8(1) uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplanmıştır.
Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibi Rixa Media Ltd tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini düzenlemek isterse, istediği zaman kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Rixa Media Ltd. çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır. Kişisel veriler Rixa Media Ltd. tarafından kamuya açıklanmışsa ve kontrolör olarak işletmemiz Veri Koruma Yönetmeliği Madde 17 (1) uyarınca kişisel verileri silmekle yükümlü ise, Rixa Media Ltd. mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak, yayınlanan kişisel verileri işleyen diğer veri kontrolörlerini, veri sahibinin diğer veri kontrolörlerinden kişisel verilere olan tüm bağlantıları veya kişisel verilerin kopyalarını veya çoğaltmalarını silmelerini talep ettiği konusunda bilgilendirmek için teknik önlemler de dahil olmak üzere makul önlemleri uygulayacaktır. Rixa Media Ltd çalışanı bireysel durumlarda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.
e) İşlemenin kısıtlanması hakkı Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından tanınan, aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması halinde kontrolörden işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir:
Kişisel verilerin doğruluğuna veri sahibi tarafından, kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesine olanak tanıyan bir süre boyunca itiraz edilir.
İşleme hukuka aykırıdır, veri sahibi kişisel verilerin silinmesine itiraz eder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep eder.
Kontrolörün işleme amaçları için artık kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak veri sahibinin yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için bu verilere ihtiyacı vardır.
Veri sahibi GDPR Madde 21(1) uyarınca işleme faaliyetine itiraz etmiştir ve kontrolörün meşru gerekçelerinin veri sahibinin meşru gerekçelerinin önüne geçip geçmediği henüz net değildir.
Yukarıda belirtilen koşullardan biri yerine getirilirse ve bir veri sahibi Rixa Media Ltd tarafından saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, istediği zaman kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Rixa Media Ltd. çalışanı, işlemin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.
f) Veri taşınabilirliği hakkı Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından tanınan, veri sahibi tarafından bir kontrolöre sağlanan, kendisiyle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta elde etme hakkına sahiptir. İşleme faaliyetinin GDPR Madde 6(1)(a) veya GDPR Madde 9(2)(a) uyarınca rızaya veya GDPR Madde 6(1)(b) uyarınca bir sözleşmeye dayanması ve işleme faaliyetinin kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi yetkinin kullanılması için gerekli olması haricinde işleme faaliyetinin otomatik yollarla gerçekleştirilmesi halinde veri sahibi ayrıca kişisel verilerin sağlandığı kontrolör tarafından herhangi bir engelleme olmaksızın söz konusu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, GDPR Madde 20(1) uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri sahibi, teknik olarak mümkün olması ve diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilememesi koşuluyla, kişisel verilerin bir kontrolörden başka bir kontrolöre doğrudan aktarılmasını talep etme hakkına sahip olacaktır. Veri sahibi, veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için istediği zaman Rixa Media Ltd. şirketinin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
g) İtiraz etme hakkı Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir veri sahibi, Avrupa Direktifleri ve Yönetmelikleri tarafından verilen, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, GDPR Madde 6(1)(e) veya (f)’ye dayanarak kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu durum, bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir. Rixa Media Ltd, veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz sürece, itiraz durumunda kişisel verileri artık işlemeyecektir. Rixa Media Ltd’nin kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işlemesi halinde, ilgili kişi bu tür pazarlama için işlenen kişisel verilerin işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Bu, söz konusu doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. Veri sahibi Rixa Media Ltd’ye doğrudan pazarlama amaçları için işlemeye itiraz ederse, Rixa Media Ltd artık kişisel verileri bu amaçlar için işlemeyecektir. Buna ek olarak, veri sahibi, özel durumuyla ilgili gerekçelerle, kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadıkça, Rixa Media Ltd tarafından bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya Veri Koruma Yönetmeliği’nin (DSGVO) 89 (1) maddesi uyarınca istatistiksel amaçlar için gerçekleştirilen kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Veri sahibi, itiraz hakkını kullanmak için doğrudan Rixa Media Ltd. şirketinin herhangi bir çalışanıyla veya başka bir çalışanla iletişime geçebilir. Veri sahibi ayrıca, 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak teknik özellikler kullanan otomatik prosedürler aracılığıyla itiraz etme hakkını kullanmakta serbesttir.
(h) Profil oluşturma da dahil olmak üzere vaka bazında otomatik kararlar Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili her veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, kendisiyle ilgili yasal etkiler doğuran veya benzer şekilde kendisini önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahip olacaktır, Kararın (1) veri sahibi ile kontrolör arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekli olmaması veya (2) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından yetkilendirilmiş olması ve söz konusu hukukun veri sahibinin hak ve özgürlükleri ile meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik uygun tedbirleri ortaya koyması veya (3) veri sahibinin açık rızası ile alınmış olması koşuluyla. Karar (1) veri sahibi ile veri denetleyicisi arasında bir sözleşmenin yapılması veya ifası için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızasıyla alınmışsa, Rixa Media Ltd. veri sahibinin haklarını ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri alacaktır; bu önlemler arasında en azından veri sahibinin denetleyici tarafında yer almasını sağlama, kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkı yer alır. Veri sahibi otomatik kararlarla ilgili haklarını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
(i) Veri koruma kanunu kapsamında rızayı geri çekme hakkı Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her veri sahibi, Avrupa Direktifleri ve Yönetmelikleri tarafından tanınan, kişisel verilerin işlenmesine verdiği rızayı istediği zaman geri çekme hakkına sahiptir. Veri sahibi rızasını geri çekme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
12. başvurular ve başvuru prosedürü sirasinda veri̇leri̇n korunmasi

Kontrolör, başvuru prosedürünü yürütmek amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşleme elektronik yollarla da gerçekleştirilebilir. Bu durum özellikle başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik yollarla, örneğin e-posta veya web sitesinde yer alan bir web formu aracılığıyla kontrolöre göndermesi halinde geçerlidir. Kontrolörün bir başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi imzalaması durumunda, iletilen veriler iş ilişkisinin yasal hükümlere uygun olarak işlenmesi amacıyla saklanacaktır. Kontrolörün başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi akdetmemesi halinde, başvuru belgeleri, kontrolörün diğer meşru menfaatlerinin söz konusu silme işlemiyle çelişmemesi kaydıyla, ret kararının bildirilmesinden iki ay sonra otomatik olarak silinir. Bu anlamdaki diğer meşru menfaatler, örneğin, Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki işlemlerde kanıt sağlama yükümlülüğüdür.

13. AddThis’in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Denetleyici, AddThis şirketinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. AddThis sözde bir yer imi sağlayıcısıdır. Hizmet, İnternet sayfalarının düğmeler aracılığıyla basitleştirilmiş bir şekilde yer imlerine eklenmesini sağlar. Fareyi AddThis bileşeninin üzerine getirdiğinizde veya üzerine tıkladığınızda, yer imi ve paylaşım hizmetlerinin bir listesi görüntülenir. İşletmeci şirkete göre AddThis 15 milyondan fazla web sitesinde kullanılıyor ve düğmeler yılda 20 milyardan fazla kez görüntüleniyor.

AddThis’in işletmeci şirketi Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, ABD’dir.

Veri denetleyicisi tarafından işletilen ve bir AddThis bileşeninin entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısından ilgili AddThis bileşeni tarafından otomatik olarak www.addthis.com web sitesinden veri indirmesi istenir. Veri sahibinin internet tarayıcısı verileri otomatik olarak AddThis bileşeninden alır. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak AddThis, veri sahibi tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sistemi tarafından ziyaret ve bu web sitesinin hangi belirli bireysel sayfasının kullanıldığı hakkında bilgi alır. Ayrıca AddThis, İnternet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından atanan veri sahibi tarafından kullanılan bilgisayar sisteminin IP adresi, tarayıcı türü, tarayıcı dili, web sitemizden önce erişilen web sitesi, web sitemize yapılan ziyaretin tarihi ve saati hakkında bilgi edinir. AddThis bu verileri anonimleştirilmiş kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanır. AddThis’e bu şekilde iletilen veriler ve bilgiler, AddThis’in kendisinin ve AddThis ile ilişkili şirketlerin veya ortak şirketlerinin, denetleyicinin İnternet sayfalarına gelen ziyaretçileri kişiselleştirilmiş ve ilgi alanına dayalı reklamlarla hedeflemesini sağlar.

AddThis, şirket tarafından belirlenen bir çerez temelinde kişiselleştirilmiş ve ilgi alanına dayalı reklamlar görüntüler. Bu çerez, veri sahibi tarafından kullanılan bilgisayar sisteminin bireysel gezinme davranışını analiz eder. Çerez, bilgisayar sisteminden kaynaklanan İnternet sayfalarına yapılan ziyaretleri kaydeder.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, AddThis’in veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Buna ek olarak, AddThis tarafından önceden ayarlanmış çerezler, bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Veri sahibi ayrıca AddThis tarafından kişisel verilerin işlenmesine kalıcı olarak itiraz etme seçeneğine de sahiptir. Bunu yapmak için, veri sahibi http://www.addthis.com/privacy/opt-out bağlantısının altındaki devre dışı bırakma düğmesine basmalıdır, bu da bir devre dışı bırakma çerezi ayarlar. İtirazla birlikte ayarlanan vazgeçme çerezi, veri sahibi tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sisteminde saklanır. Veri sahibinin sistemindeki çerezler bir itirazdan sonra silinirse, veri sahibi bağlantıyı tekrar çağırmalı ve yeni bir devre dışı bırakma çerezi ayarlamalıdır.

Bununla birlikte, devre dışı bırakma çerezinin ayarlanmasıyla, kontrolörün internet sayfalarının artık veri sahibi için tam olarak kullanılamaması olasılığı vardır.

AddThis’in geçerli veri koruma hükümleri http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy adresinde bulunabilir.

14. Facebook’un kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, Facebook şirketinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır.

Bir sosyal ağ, İnternet üzerinde işletilen sosyal bir buluşma yeri, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve sanal alanda etkileşimde bulunmasını sağlayan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform olarak hizmet verebilir veya internet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgi sağlamasına olanak tanır. Facebook, diğer şeylerin yanı sıra, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri yoluyla ağ kurmasına olanak tanır.

Facebook’un işletme şirketi Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD’dir. Bir veri sahibi ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, kişisel verilerin denetleyicisi Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda’dır.

Veri denetleyicisi tarafından işletilen ve bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentisi) entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından birinin her çağrısında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Facebook bileşeni tarafından otomatik olarak Facebook’tan ilgili Facebook bileşeninin bir temsilini indirmeye yönlendirilir. Tüm Facebook eklentilerine tam bir genel bakış https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE adresinde bulunabilir. Bu teknik prosedür kapsamında Facebook, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

İlgili kişi aynı zamanda Facebook’ta oturum açmışsa, Facebook, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Facebook bileşeni tarafından toplanır ve Facebook tarafından veri sahibinin ilgili Facebook hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Facebook düğmelerinden birini, örneğin „Beğen“ düğmesini etkinleştirirse veya ilgili kişi bir yorum gönderirse, Facebook bu bilgileri ilgili kişinin kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri depolar.

Facebook, Facebook bileşeni aracılığıyla, ilgili kişi web sitemizi ziyaret ettiği sırada aynı anda Facebook’ta oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair her zaman bilgi alır; bu, ilgili kişinin Facebook bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. İlgili kişi bu bilgilerin Facebook’a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Facebook hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan ve https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinden ulaşılabilen veri politikası, kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, Facebook’un veri sahibinin gizliliğini korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğunu da açıklar. Buna ek olarak, Facebook’a veri iletimini bastırmayı mümkün kılan çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu tür uygulamalar, veri sahibi tarafından Facebook’a veri aktarımını engellemek için kullanılabilir.

15 Flattr’ın kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, Flattr şirketinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Flattr, kullanıcıların bir kredi hesabına ödeme yaparak ve aylık bir bütçe belirleyerek İnternet üzerindeki medya sağlayıcılarına bağış dağıtmalarına olanak tanıyan İsveç menşeli bir sosyal ödeme hizmetidir. Hizmetin kullanıcısı, bir medya sağlayıcısının web sitesine entegre edilmiş bir Flattr düğmesine tıklayarak Flattr’a, belirlediği aylık bütçesini bu medya sağlayıcısına dağıtması talimatını verebilir.

Flattr’ın işletme şirketi Flattr AB, Box 4111, 203 12 Malmö, İsveç’tir.

Veri sorumlusu tarafından işletilen ve bir Flattr bileşeninin entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Flattr bileşeni tarafından otomatik olarak Flattr’dan ilgili Flattr bileşeninin bir temsilini indirmeye yönlendirilir. Bu teknik prosedür kapsamında Flattr, web sitemizin hangi alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

Veri sahibi aynı anda Flattr’da oturum açmışsa, Flattr, veri sahibi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler, Flattr bileşeni tarafından toplanır ve Flattr tarafından veri sahibinin ilgili Flattr hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Flattr butonunu etkinleştirirse, bu bilgiler faturalandırma amacıyla Flattr’a iletilir. Veri sahibi, bu tür bilgilerin Flattr’a iletilmesine zaten izin vermiştir.

Daha fazla bilgi ve Flattr’ın geçerli veri koruma hükümleri https://flattr.com/privacy adresinde bulunabilir.

16. Getty Images resimlerinin kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, Getty Images şirketinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Getty Images bir Amerikan stok fotoğraf ajansıdır. Bir resim ajansı, piyasaya resim ve diğer görüntü materyalleri sunan bir şirkettir. Resim ajansları genellikle fotoğraf, illüstrasyon ve film malzemesi pazarlamaktadır. Başta web sitesi operatörleri, yazılı ve görsel medyanın editoryal departmanları ve reklam ajansları olmak üzere çeşitli müşteriler, kullandıkları görselleri bir resim ajansı aracılığıyla lisanslamaktadır.

Getty Images bileşenlerinin işletme şirketi Getty Images International, 1. Kat, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, İrlanda’dır.

Getty Images stok görsellerin (muhtemelen ücretsiz) yerleştirilmesine izin verir. Yerleştirme, üçüncü taraf bir web sitesi tarafından sağlanan ve daha sonra kullanıcının kendi web sitesinde görünen metin, video veya görüntü verileri gibi belirli üçüncü taraf içeriğinin dahil edilmesi veya entegre edilmesidir. Gömme için gömme kodu adı verilen bir kod kullanılır. Yerleştirme kodu, bir internet sayfası operatörü tarafından bir internet sayfasına entegre edilen bir HTML kodudur. Bir internet sitesi operatörü tarafından bir gömme kodu entegre edilmişse, bir internet sitesi ziyaret edilir edilmez diğer internet sitesinin harici içeriği varsayılan olarak hemen görüntülenir. Harici içeriği görüntülemek için, harici içerik doğrudan diğer web sitesinden yüklenir. Getty Images, http://www.gettyimages.de/resources/embed bağlantısı altında içerik yerleştirme hakkında daha fazla bilgi sağlar.

Getty Images’ten görüntülerin görüntülenmesini sağlayan gömme kodunun teknik uygulaması yoluyla, veri sahibinin web sitemize eriştiği internet bağlantısının IP adresi Getty Images’e iletilir. Ayrıca Getty Images web sitemizi, kullanılan tarayıcı türünü, tarayıcı dilini, erişimin zamanını ve uzunluğunu kaydeder. Buna ek olarak Getty Images, gezinme bilgilerini, yani veri sahibinin hangi alt sayfalarımızı ziyaret ettiği ve hangi bağlantılara tıklandığı ile veri sahibinin web sitemizi ziyaret ederken gerçekleştirdiği diğer etkileşimler hakkında bilgi toplayabilir. Bu veriler Getty Images tarafından saklanabilir ve analiz edilebilir.

Daha fazla bilgi ve Getty Images’in geçerli gizlilik politikası https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy adresinde bulunabilir.

17. Google Analytics’in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin gizlilik politikası (anonimleştirme işleviyle birlikte)

Kontrolör, bu web sitesine Google Analytics bileşenini (anonimleştirme işleviyle) entegre etmiştir. Google Analytics bir web analiz hizmetidir. Web analizi, web sitelerini ziyaret edenlerin davranışları hakkında verilerin toplanması, derlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bir web analiz hizmeti, diğer şeylerin yanı sıra, bir veri sahibinin bir web sitesine eriştiği web sitesi (yönlendirenler olarak adlandırılır), web sitesinin hangi alt sayfalarına erişildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülendiği hakkında veri toplar. Web analizi temel olarak bir web sitesini optimize etmek ve internet reklamcılığının maliyet ve faydalarını analiz etmek için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin işletmeci şirketi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda’dır.

Denetleyici, Google Analytics aracılığıyla web analizi için „_gat._anonymizeIp“ eklentisini kullanır. Bu ekleme sayesinde, İnternet sayfalarımıza bir Avrupa Birliği Üye Devletinden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf olan başka bir Devletten erişim olması durumunda, veri sahibinin İnternet bağlantısının IP adresi Google tarafından kısaltılır ve anonimleştirilir.

Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemize gelen ziyaretçilerin akışını analiz etmektir. Google, elde ettiği verileri ve bilgileri, diğer şeylerin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek, web sitemizdeki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporları bizim için derlemek ve web sitemizin kullanımıyla bağlantılı olarak başka hizmetler sağlamak için kullanır.

Google Analytics, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Çerezi ayarlayarak, Google’ın web sitemizin kullanımını analiz etmesi sağlanır. Veri denetleyicisi tarafından işletilen ve bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Google Analytics bileşeni tarafından otomatik olarak çevrimiçi analiz amacıyla Google’a veri aktarmasına neden olur. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, diğer şeylerin yanı sıra ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını izlemek ve daha sonra komisyon hesaplamalarını etkinleştirmek için kullandığı veri sahibinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir.

Çerez aracılığıyla, erişim zamanı, erişimin kaynaklandığı konum ve veri sahibi tarafından web sitemize yapılan ziyaretlerin sıklığı gibi kişisel bilgiler saklanır. Veri sahibi web sitemizi her ziyaret ettiğinde, veri sahibi tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanmaktadır. Google, teknik süreç aracılığıyla topladığı bu kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının bu şekilde ayarlanması, Google’ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, Google Analytics tarafından oluşturulan ve bu web sitesinin kullanımıyla ilgili verilerin toplanmasına ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine itiraz etme ve bu tür işlemleri önleme olanağına sahiptir. Bu amaçla, veri sahibi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout bağlantısı altında bir tarayıcı eklentisi indirmeli ve yüklemelidir. Bu tarayıcı eklentisi, JavaScript aracılığıyla Google Analytics’e İnternet sayfalarına yapılan ziyaretlerle ilgili hiçbir veri ve bilginin aktarılamayacağını bildirir. Tarayıcı eklentisinin yüklenmesi Google tarafından bir itiraz olarak kabul edilir. Veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemi daha sonraki bir tarihte silinir, biçimlendirilir veya yeniden yüklenirse, veri sahibi Google Analytics’i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisini yeniden yüklemelidir. Tarayıcı eklentisi veri sahibi veya onun kontrolü altındaki başka bir kişi tarafından kaldırılır veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisi yeniden yüklenebilir veya yeniden etkinleştirilebilir.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/de.html adreslerinde bulunabilir. Google Analytics bu bağlantı altında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

18. Google Remarketing’in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Denetleyici, Google Yeniden Pazarlama hizmetlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Google Yeniden Pazarlama, bir şirketin daha önce şirketin web sitesini ziyaret etmiş olan İnternet kullanıcılarına reklam göstermesini sağlayan Google AdWords’ün bir işlevidir. Google Remarketing’in entegrasyonu böylece bir şirketin kullanıcıyla ilgili reklamlar oluşturmasına ve sonuç olarak İnternet kullanıcısına ilgiyle alakalı reklamlar göstermesine olanak tanır.

Google Yeniden Pazarlama hizmetlerini işleten şirket Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda’dır.

Google Yeniden Pazarlama’nın amacı, ilgiyle alakalı reklamların gösterilmesidir. Google Yeniden Pazarlama, reklamları Google reklam ağı üzerinden göstermemizi veya İnternet kullanıcılarının bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlanmış diğer İnternet sayfalarında gösterilmesini sağlar.

Google Remarketing, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Çerez, Google’ın web sitemizi ziyaret eden ziyaretçiyi daha sonra Google reklam ağının üyesi olan web sitelerini ziyaret ettiğinde tanımasını sağlar. Google Remarketing hizmetinin entegre edildiği bir web sitesine her erişildiğinde, ilgili kişinin internet tarayıcısı kendisini otomatik olarak Google’a tanıtır. Bu teknik prosedür kapsamında Google, IP adresi veya kullanıcının gezinme davranışı gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir ve Google bunları diğer şeylerin yanı sıra ilgi alanına uygun reklamlar göstermek için kullanır.

Çerez aracılığıyla, ilgili kişi tarafından ziyaret edilen web siteleri gibi kişisel bilgiler saklanır. Veri sahibi web sitemizi her ziyaret ettiğinde, veri sahibi tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanmaktadır. Google, teknik süreç aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara ifşa edebilir.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının bu şekilde ayarlanması, Google’ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, ilgili kişi Google tarafından yapılan ilgi alanına dayalı reklamlara itiraz etme seçeneğine sahiptir. Bunun için ilgili kişi, kullandığı internet tarayıcılarından herhangi birinden www.google.de/settings/ads bağlantısını çağırmalı ve burada istediği ayarları yapmalıdır.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.

19. Google+ kullanımı ve uygulamasına ilişkin gizlilik politikası

Denetleyici, Google+ düğmesini bu web sitesine bir bileşen olarak entegre etmiştir. Google+ sözde bir sosyal ağdır. Bir sosyal ağ, İnternet üzerinde işletilen sosyal bir buluşma yeri, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve sanal alanda etkileşimde bulunmasını sağlayan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ, görüş ve deneyimlerin paylaşılması için bir platform görevi görebilir veya internet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanıyabilir. Google+, diğer şeylerin yanı sıra, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri yoluyla ağ kurmasına olanak tanır.

Google+’ın işletme şirketi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda’dır.

Kontrolör tarafından işletilen ve bir Google+ düğmesinin entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından birinin her çağrısında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Google+ düğmesi tarafından otomatik olarak Google’dan ilgili Google+ düğmesinin bir temsilini indirmeye yönlendirilir. Bu teknik prosedür kapsamında Google, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi alır. Google+ hakkında daha ayrıntılı bilgiye https://developers.google.com/+/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İlgili kişi aynı zamanda Google+’da oturum açmışsa, Google, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Google+ düğmesi tarafından toplanır ve Google tarafından veri sahibinin ilgili Google+ hesabına atanır.

İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Google+ düğmelerinden birini etkinleştirir ve böylece bir Google+1 önerisi gönderirse, Google bu bilgileri ilgili kişinin kişisel Google+ kullanıcı hesabıyla ilişkilendirecek ve bu kişisel verileri saklayacaktır. Google, veri sahibinin Google+1 tavsiyesini saklar ve veri sahibinin bu konuda kabul ettiği şart ve koşullara uygun olarak kamuya açık hale getirir. Veri sahibi tarafından bu web sitesinde yapılan bir Google+1 önerisi, daha sonra veri sahibi tarafından kullanılan Google+1 hesabının adı ve bu hesapta saklanan fotoğraf gibi diğer kişisel verilerle birlikte diğer Google hizmetlerinde, örneğin Google arama motorunun arama motoru sonuçlarında, veri sahibinin Google hesabında veya başka yerlerde, örneğin web sitelerinde veya reklamlarla bağlantılı olarak saklanacak ve işlenecektir. Ayrıca Google, bu web sitesine yapılan ziyareti Google tarafından saklanan diğer kişisel verilerle ilişkilendirebilir. Google ayrıca bu kişisel bilgileri Google’ın çeşitli hizmetlerini iyileştirmek veya optimize etmek amacıyla da kaydeder.

Google, Google+ düğmesi aracılığıyla veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman alır; veri sahibi web sitemizi çağırırken aynı anda Google+’da oturum açmışsa; bu, veri sahibinin Google+ düğmesine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir.

Veri sahibi kişisel verilerinin Google’a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Google+ hesabından çıkış yaparak bu iletimi engelleyebilir.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir. Google+1 düğmesi hakkında Google’dan daha fazla bilgi https://developers.google.com/+/web/buttons-policy adresinde bulunabilir.

20. Google AdWords’ün kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Denetleyici, bu web sitesine Google AdWords’ü entegre etmiştir. Google AdWords, reklamverenlerin Google’ın arama motoru sonuçlarına ve Google reklam ağına reklam yerleştirmelerine olanak tanıyan bir internet reklamcılığı hizmetidir. Google AdWords, bir reklamverenin belirli anahtar kelimeleri önceden belirlemesine olanak tanır; bu sayede, kullanıcı arama motoruyla anahtar kelimeyle alakalı bir arama sonucu elde ettiğinde, yalnızca Google’ın arama motoru sonuçlarında bir reklam görüntülenir. Google reklam ağında reklamlar, otomatik bir algoritma aracılığıyla ve önceden tanımlanmış anahtar kelimelere uygun olarak konuyla ilgili web sitelerinde dağıtılır.

Google AdWords hizmetlerini işleten şirket Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda’dır.

Google AdWords’ün amacı, üçüncü taraf şirketlerin web sitelerinde ve Google arama motorunun arama motoru sonuçlarında ilgiyle alakalı reklamlar görüntüleyerek web sitemizin reklamını yapmak ve web sitemizde üçüncü taraf reklamlarını görüntülemektir.

Bir veri sahibi web sitemize bir Google reklamı aracılığıyla erişirse, Google tarafından veri sahibinin bilgi teknolojisi sisteminde dönüşüm çerezi olarak adlandırılan bir çerez saklanacaktır. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Bir dönüşüm çerezi otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve veri sahibini tanımlamaya hizmet etmez. Dönüşüm çerezi, çerezin süresinin henüz dolmamış olması koşuluyla, web sitemizde belirli alt sayfaların, örneğin bir çevrimiçi alışveriş sisteminin alışveriş sepetinin çağrılıp çağrılmadığını izlemek için kullanılır. Dönüşüm çerezi, hem bizim hem de Google’ın, bir AdWords reklamı aracılığıyla web sitemize erişen bir veri sahibinin bir satış gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, yani bir ürün satın alma işlemini tamamlayıp tamamlamadığını veya iptal edip etmediğini izlemesini sağlar.

Dönüşüm çerezi kullanılarak toplanan veriler ve bilgiler, Google tarafından web sitemizin ziyaret istatistiklerini derlemek için kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri, AdWords reklamları aracılığıyla bize yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını belirlemek, yani ilgili AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve AdWords reklamlarımızı gelecek için optimize etmek için tarafımızdan kullanılır. Ne şirketimiz ne de Google AdWords’ün diğer reklamverenleri, Google’dan veri sahibinin tanımlanabileceği bilgileri almaz.

Dönüşüm çerezi aracılığıyla, ilgili kişi tarafından ziyaret edilen web siteleri gibi kişisel bilgiler saklanır. Veri sahibi web sitemizi her ziyaret ettiğinde, veri sahibi tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanmaktadır. Google, teknik süreç aracılığıyla topladığı bu kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının bu şekilde ayarlanması, Google’ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir dönüşüm çerezi yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, Google AdWords tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, ilgili kişi Google tarafından yapılan ilgi alanına dayalı reklamlara itiraz etme seçeneğine sahiptir. Bunun için ilgili kişi, kullandığı internet tarayıcılarından herhangi birinden www.google.de/settings/ads bağlantısını çağırmalı ve burada istediği ayarları yapmalıdır.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.

21. Instagram’ın kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, Instagram hizmetinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Instagram, görsel-işitsel bir platform olarak nitelendirilen ve kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmalarına ve ayrıca bu tür verileri diğer sosyal ağlarda yeniden dağıtmalarına olanak tanıyan bir hizmettir.

Instagram hizmetlerinin operatörü Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 İrlanda’dır.

Veri denetleyicisi tarafından işletilen ve bir Instagram bileşeninin (Insta düğmesi) entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Instagram bileşeni tarafından otomatik olarak Instagram’dan ilgili bileşenin bir temsilini indirmesine neden olur. Bu teknik prosedür kapsamında Instagram, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

İlgili kişi aynı anda Instagram’da oturum açmışsa, Instagram, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca ilgili kişinin hangi alt sayfayı ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Instagram bileşeni tarafından toplanır ve Instagram tarafından veri sahibinin ilgili Instagram hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Instagram düğmelerinden birini etkinleştirirse, bu şekilde iletilen veriler ve bilgiler ilgili kişinin kişisel Instagram kullanıcı hesabına atanacak ve Instagram tarafından saklanacak ve işlenecektir.

Instagram, Instagram bileşeni aracılığıyla, veri sahibi web sitemizi çağırdığı sırada aynı anda Instagram’da oturum açmışsa, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair her zaman bilgi alır; bu, veri sahibinin Instagram bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Instagram’a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Instagram hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Daha fazla bilgi ve Instagram’ın geçerli veri koruma hükümleri https://help.instagram.com/155833707900388 ve https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ adreslerinde bulunabilir.

22. WordPress için Jetpack kullanımı ve uygulamasına ilişkin gizlilik politikası

Denetleyici, Jetpack’i bu web sitesine entegre etmiştir. Jetpack, WordPress üzerine kurulu bir web sitesinin operatörüne ek işlevler sunan bir WordPress eklentisidir. Diğer şeylerin yanı sıra Jetpack, web sitesi operatörünün siteye gelen ziyaretçileri takip etmesini sağlar. İlgili yayınları ve yayınları görüntüleyerek veya sayfada içerik paylaşma imkanı sunarak ziyaretçi sayısını artırmak da mümkündür. Buna ek olarak, Jetpack kullanan bir web sitesinin kaba kuvvet saldırılarına karşı daha iyi korunması için güvenlik işlevleri Jetpack’e entegre edilmiştir. Jetpack ayrıca web sitesine entegre edilen görüntülerin yüklenmesini optimize eder ve hızlandırır.

WordPress için Jetpack eklentisini işleten şirket Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd, Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, İrlanda’dır.

Jetpack, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Kontrolör tarafından işletilen bu web sitesinin bir Jetpack bileşeninin entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, analiz amacıyla Automattic’e veri iletmek için ilgili Jetpack bileşeni tarafından otomatik olarak tetiklenir. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak Automattic, daha sonra web sitesi ziyaretlerine genel bir bakış oluşturmak için kullanılan verilerin bilgisini elde eder. Bu şekilde elde edilen veriler, kontrolörün web sitesine erişen veri sahibinin davranışını analiz etmek için kullanılır ve web sitesini optimize etmek amacıyla değerlendirilir. Jetpack bileşeni aracılığıyla toplanan veriler, veri sahibinin önceden açık rızası alınmadan veri sahibini tanımlamak için kullanılmayacaktır. Veriler ayrıca Quantcast’in bilgisi dahilindedir. Quantcast, verileri Automattic ile aynı amaçlar için kullanır.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Automattic/Quantcast’in veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, Automattic tarafından halihazırda ayarlanmış olan çerezler, İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, Jetpack çerezi tarafından oluşturulan ve bu web sitesinin kullanımıyla ilgili verilerin toplanmasına ve Automattic/Quantcast’in bu tür verileri işlemesine itiraz etme ve bunları önleme olanağına sahiptir. Bunu yapmak için, veri sahibi https://www.quantcast.com/opt-out/ bağlantısının altındaki devre dışı bırakma düğmesine basmalıdır, bu da bir devre dışı bırakma çerezi ayarlar. İtirazla birlikte ayarlanan vazgeçme çerezi, veri sahibi tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sisteminde saklanır. Veri sahibinin sistemindeki çerezler bir itirazdan sonra silinirse, veri sahibi bağlantıyı tekrar çağırmalı ve yeni bir devre dışı bırakma çerezi ayarlamalıdır.

Bununla birlikte, devre dışı bırakma çerezinin ayarlanmasıyla, kontrolörün İnternet sayfalarının artık veri sahibi için tam olarak kullanılamaması olasılığı vardır.

Automattic’in geçerli veri koruma hükümleri https://automattic.com/privacy/ adresinde mevcuttur. Quantcast’in geçerli veri koruma hükümleri https://www.quantcast.com/privacy/ adresinde mevcuttur.

23. LinkedIn’in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, LinkedIn Corporation’ın bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. LinkedIn, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarıyla bağlantı kurmasına ve yeni iş bağlantıları kurmasına olanak tanıyan İnternet tabanlı bir sosyal ağdır. LinkedIn’i 200’den fazla ülkede 400 milyondan fazla kayıtlı kişi kullanmaktadır. Bu da LinkedIn’i şu anda iş bağlantıları için en büyük platform ve dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden biri haline getiriyor.

LinkedIn’in işletme şirketi LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ABD’dir. ABD dışındaki veri koruma sorunları için LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda sorumludur.

Bir LinkedIn bileşeni (LinkedIn eklentisi) ile donatılmış web sitemizin her bir çağrısında, bu bileşen, veri sahibi tarafından kullanılan tarayıcının LinkedIn’den bileşenin ilgili bir temsilini indirmesine neden olur. LinkedIn eklentileri hakkında daha fazla bilgi https://developer.linkedin.com/plugins adresinde bulunabilir. Bu teknik prosedür kapsamında LinkedIn, web sitemizin hangi spesifik alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği bilgisini alır.

İlgili kişi aynı zamanda LinkedIn’de oturum açmışsa LinkedIn, ilgili kişinin web sitemizi her aramasında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler LinkedIn bileşeni tarafından toplanır ve LinkedIn tarafından veri sahibinin ilgili LinkedIn hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş bir LinkedIn düğmesini etkinleştirirse, LinkedIn bu bilgileri ilgili kişinin kişisel LinkedIn kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri depolar.

LinkedIn, LinkedIn bileşeni aracılığıyla, ilgili kişi web sitemizi çağırdığı sırada aynı anda LinkedIn’de oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair her zaman bilgi alır; bu, ilgili kişinin LinkedIn bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. İlgili kişi bu bilgilerin LinkedIn’e iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce LinkedIn hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

LinkedIn, e-posta mesajları, SMS mesajları ve hedefli reklamlar aboneliğinden çıkma ve https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls adresinden reklam ayarlarını yönetme imkanı sunar. LinkedIn ayrıca çerezleri ayarlayabilecek Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ve Lotame gibi iş ortaklarını da kullanır. Bu tür çerezler https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinden reddedilebilir. LinkedIn’in geçerli gizlilik politikasına https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy adresinden ulaşabilirsiniz. LinkedIn’in çerez politikasına https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinden ulaşabilirsiniz.

24. LiveZilla’nın kullanımı ve uygulanmasına ilişkin gizlilik politikası

Kontrolör, LiveZilla bileşenini bu web sitesine entegre etmiştir. LiveZilla, kendi web sitesinin ziyaretçileriyle gerçek zamanlı olarak (canlı sohbet olarak adlandırılır) doğrudan iletişim kurulmasını sağlayan bir canlı destek yardım masası yazılımıdır.

LiveZilla bileşeninin geliştiricisi LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Almanya’dır.

LiveZilla bileşeni ile donatılmış web sitemize yapılan her bir ziyarette, canlı sohbet sistemini çalıştırmak ve sistemin çalışmasını analiz etmek amacıyla bu bileşen tarafından veriler toplanır. LiveZilla hakkında daha fazla bilgi http://www.livezilla.net/home/de/ adresinde bulunabilir.

LiveZilla bileşeni, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. LiveZilla çerezi, takma isimli kullanım profilleri oluşturmak için kullanılabilir. Bu tür anonimleştirilmiş kullanım profilleri, kontrolör tarafından ziyaretçi davranışının analizini yapmak ve ayrıca canlı sohbet sisteminin düzgün çalışmasını analiz etmek ve sürdürmek için kullanılabilir. Analiz aynı zamanda teklifimizi geliştirmeye de hizmet etmektedir. LiveZilla bileşeni aracılığıyla toplanan veriler, öncelikle veri sahibinin ayrı açık rızası alınmadan veri sahibini tanımlamak için kullanılmayacaktır. Bu veriler kişisel verilerle veya aynı takma adı içeren diğer verilerle birleştirilmeyecektir.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, LiveZilla bileşeninin veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Buna ek olarak, LiveZilla bileşeni tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

LiveZilla GmbH’nin geçerli veri koruma hükümleri https://www.livezilla.net/disclaimer/de/ adresinde bulunabilir.

25. Myspace’in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Denetleyici, Myspace LLC’nin bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Myspace sözde bir sosyal ağdır. Bir sosyal ağ, İnternet üzerinde işletilen bir sosyal buluşma yeri, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve sanal alanda etkileşimde bulunmasını sağlayan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform olarak hizmet verebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgi sağlamasına olanak tanır. Myspace, sosyal ağ kullanıcılarının, diğer şeylerin yanı sıra, fotoğraf ve video, blog veya grup içeren ücretsiz kullanıcı profilleri oluşturmasına olanak tanır.

Myspace’in işletme şirketi Myspace LLC, 6100 Center Drive, Suite 800, 90045 Los Angeles, ABD’dir.

Veri denetleyicisi tarafından işletilen bu web sitesinin bir Myspace bileşeninin (Myspace eklentisi) entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısından otomatik olarak ilgili Myspace bileşeni tarafından Myspace’ten ilgili Myspace bileşeninin bir temsilini indirmesi istenir. Myspace hakkında daha fazla bilgiye https://myspace.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu teknik prosedür kapsamında Myspace, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi spesifik alt sayfasının ziyaret edildiği bilgisini alır.

İlgili kişi aynı anda Myspace’te oturum açmışsa Myspace, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Myspace bileşeni tarafından toplanır ve Myspace tarafından veri sahibinin ilgili Myspace hesabına atanır. Veri sahibi web sitemize entegre edilmiş bir Myspace düğmesini etkinleştirirse, Myspace bu bilgileri veri sahibinin kişisel Myspace kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri saklar.

Myspace, Myspace bileşeni aracılığıyla veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair her zaman bilgi alır; veri sahibi web sitemizi çağırdığı sırada aynı anda Myspace’te oturum açmışsa; bu, veri sahibinin Myspace bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Myspace’e iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Myspace hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Myspace tarafından yayınlanan ve https://myspace.com/pages/privacy adresinde bulunan gizlilik politikası, kişisel verilerin Myspace tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir.

26. Pinterest’in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin gizlilik politikası

Denetleyici, Pinterest Inc. bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Pinterest sözde bir sosyal ağdır. Bir sosyal ağ, İnternet üzerinde işletilen bir sosyal buluşma yeri, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve sanal alanda etkileşimde bulunmasını sağlayan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ, görüş ve deneyimlerin paylaşılması için bir platform olarak hizmet verebilir veya internet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Pinterest, diğer şeylerin yanı sıra, sosyal ağ kullanıcılarının görüntü koleksiyonlarını ve tek tek görüntüleri ve açıklamaları sanal panolarda (pinleme olarak adlandırılır) yayınlamasına olanak tanır; bunlar daha sonra diğer kullanıcılar tarafından paylaşılabilir (repinleme olarak adlandırılır) veya yorumlanabilir.

Pinterest’in işletme şirketi Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, İrlanda’dır.

Veri denetleyicisi tarafından işletilen ve bir Pinterest bileşeninin (Pinterest eklentisi) entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından birinin her çağrısında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Pinterest bileşeni tarafından otomatik olarak Pinterest’ten ilgili Pinterest bileşeninin bir temsilini indirmesine neden olur. Pinterest hakkında daha fazla bilgiye https://pinterest.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak Pinterest, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

İlgili kişi aynı zamanda Pinterest’te oturum açmışsa, Pinterest, ilgili kişinin web sitemizi her aramasında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Pinterest bileşeni tarafından toplanır ve Pinterest tarafından veri sahibinin ilgili Pinterest hesabına atanır. Veri sahibi web sitemize entegre edilmiş bir Pinterest düğmesini etkinleştirirse, Pinterest bu bilgileri veri sahibinin kişisel Pinterest kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri depolar.

Pinterest, Pinterest bileşeni aracılığıyla veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman alır; veri sahibi web sitemizi çağırdığı sırada aynı anda Pinterest’te oturum açmışsa; bu, veri sahibinin Pinterest bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Pinterest’e iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Pinterest hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Pinterest tarafından yayınlanan ve https://about.pinterest.com/privacy-policy adresinde yer alan gizlilik politikası, Pinterest tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir.

27. Matomo’nun kullanımı ve uygulanmasına ilişkin gizlilik politikası

Kontrolör, Matomo bileşenini bu web sitesine entegre etmiştir. Matomo, web analizi için açık kaynaklı bir yazılım aracıdır. Web analizi, web sitelerini ziyaret edenlerin davranışları hakkında verilerin toplanması, derlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bir web analiz aracı, diğer şeylerin yanı sıra, bir veri sahibinin bir web sitesine eriştiği web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), web sitesinin hangi alt sayfalarına erişildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülendiği hakkında veri toplar. Web analizi temel olarak bir web sitesini optimize etmek ve internet reklamcılığının maliyet ve faydalarını analiz etmek için kullanılır.

Yazılım, veri denetleyicisinin sunucusunda çalıştırılır ve veri koruma yasası kapsamında hassas olan günlük dosyaları yalnızca bu sunucuda saklanır.

Matomo bileşeninin amacı, web sitemize gelen ziyaretçilerin akışını analiz etmektir. Kontrolör, elde edilen veri ve bilgileri, diğer şeylerin yanı sıra, internet sayfalarımızdaki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporları derlemek amacıyla bu web sitesinin kullanımını değerlendirmek için kullanır.

Matomo, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Çerezin ayarlanması, web sitemizin kullanımını analiz etmemizi sağlar. Bu web sitesinin münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, Matomo bileşeni tarafından otomatik olarak çevrimiçi analiz amacıyla sunucumuza veri aktarmasına neden olur. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak, diğer şeylerin yanı sıra ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını izlemek için kullandığımız veri sahibinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi ediniriz.

Çerez aracılığıyla, erişim zamanı, erişimin kaynaklandığı yer ve web sitemize yapılan ziyaretlerin sıklığı gibi kişisel bilgiler saklanır. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, ilgili kişi tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler sunucumuza iletilir. Bu kişisel veriler tarafımızca saklanmaktadır. Bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarmıyoruz.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Matomo’nun veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Buna ek olarak, Matomo tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, Matomo tarafından oluşturulan ve bu web sitesinin kullanımıyla ilgili verilerin toplanmasına itiraz etme ve böyle bir toplanmayı önleme olanağına sahiptir. Bunu yapmak için, veri sahibinin tarayıcısında „Do Not Track“ ayarını yapması gerekir.

Bununla birlikte, devre dışı bırakma çerezinin ayarlanmasıyla, kontrolörün İnternet sayfalarının artık veri sahibi için tam olarak kullanılamaması olasılığı vardır.

Daha fazla bilgi ve Matomo’nun geçerli veri koruma hükümleri https://matomo.org/privacy/ adresinde bulunabilir.

28. Şerif’in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, Shariff bileşenini bu web sitesine entegre etmiştir. Shariff bileşeni, veri koruma ile uyumlu sosyal medya düğmeleri sağlar. Shariff, Alman bilgisayar dergisi c’t için geliştirilmiştir ve GitHub, Inc. üzerinden yayınlanmaktadır.

Bileşenin geliştiricisi GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, ABD’dir.

Genellikle, sosyal ağlar tarafından sağlanan düğme çözümleri, bir kullanıcı bir sosyal medya düğmesinin entegre edildiği bir web sitesini ziyaret ettiğinde kişisel verileri ilgili sosyal ağa zaten iletir. Shariff bileşenini kullanarak, kişisel veriler yalnızca bir web sitesine gelen ziyaretçi sosyal medya düğmelerinden birine aktif olarak tıkladığında sosyal ağlara iletilir. Şerif bileşeni hakkında daha fazla bilgi http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html adresindeki bilgisayar dergisi c’t tarafından sağlanmaktadır. Shariff bileşenini kullanmamızın amacı, web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini korumak ve aynı zamanda bu web sitesine sosyal ağlar için bir düğme çözümü entegre etmemizi sağlamaktır.

Daha fazla bilgi ve GitHub’ın geçerli veri koruma hükümleri https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/ adresinde bulunabilir.

29. SlideShare kullanımı ve uygulamasına ilişkin gizlilik politikası

Kontrolör, SlideShare bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. LinkedIn SlideShare, kullanıcıların sunumları ve PDF dosyaları, videolar ve web seminerleri gibi diğer belgeleri paylaşmasına ve arşivlemesine olanak tanıyan bir dosya barındırma hizmetidir. Dosya barındırma hizmeti, kullanıcıların tüm yaygın formatlarda medya içeriği yüklemesine olanak tanır; bu sayede belgeler herkese açık hale getirilebilir veya özel olarak işaretlenebilir.

SlideShare’in işletme şirketi LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda’dır.

LinkedIn SlideShare, burada depolanan medya içeriği (sunumlar, PDF dosyaları, videolar, fotoğraflar vb.) için gömme kodları sağlar. Gömme kodları, kullanıcının kendi internet sayfasında harici içeriği görüntülemek amacıyla internet sayfalarına gömülen program kodlarıdır. Yerleştirme kodları, bir içeriği kendi sunucusunda depolamadan kendi web sitesinde çoğaltmayı ve böylece içeriğin ilgili yazarının çoğaltma haklarını ihlal etmeyi mümkün kılar. Yerleştirme kodu kullanmanın bir diğer avantajı da, bir İnternet sayfasının ilgili operatörünün kendi depolama alanını kullanmaması ve böylece kendi sunucusunun rahatlamasıdır. Bir gömme kodu başka bir web sitesinin herhangi bir noktasına entegre edilebilir, böylece harici içerik de kişinin kendi metnine eklenebilir. LinkedIn SlideShare kullanmanın amacı, sunucumuzdaki yükü azaltmak ve aynı zamanda harici içerik kullanırken telif hakkı ihlallerini önlemektir.

Bir SlideShare bileşeni (gömülü kodlar) ile donatılmış web sitemize her erişildiğinde, bu bileşen, kullandığınız tarayıcının SlideShare’den ilgili gömülü verileri indirmesine neden olur. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak LinkedIn, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

Veri sahibi aynı anda SlideShare’de oturum açmışsa, SlideShare, veri sahibi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca veri sahibinin hangi belirli alt sayfayı ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler SlideShare tarafından toplanır ve LinkedIn tarafından veri sahibinin ilgili SlideShare hesabına atanır.

LinkedIn, SlideShare bileşeni aracılığıyla, veri sahibi web sitemizi çağırırken aynı zamanda SlideShare’de oturum açmışsa, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair her zaman bilgi alır; bu, veri sahibinin gömülü medya verilerine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin LinkedIn’e iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce SlideShare hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

LinkedIn ayrıca çerezleri ayarlayabilen Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ve Lotame gibi iş ortaklarını da kullanır. Bu tür çerezler https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinden reddedilebilir. LinkedIn’in geçerli veri koruma hükümlerine https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy adresinden ulaşabilirsiniz.

30. Tumblr’ın kullanımı ve uygulanmasına ilişkin gizlilik politikası

Kontrolör bu web sitesine Tumblr bileşenlerini entegre etmiştir. Tumblr, kullanıcıların blog oluşturmasına ve işletmesine olanak tanıyan bir platformdur. Blog, bir web sitesinde tutulan, genellikle herkese açık olarak görüntülenebilen, blog yazarı veya web günlüğü yazarı olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin makaleler yayınlayabildiği veya blog gönderileri olarak adlandırılan düşüncelerini yazabildiği bir portaldır. Tumblr’daki bir blogda, kullanıcı örneğin metinler, resimler, bağlantılar ve videolar yayınlayabilir ve bunları dijital alanda dağıtabilir. Ayrıca, Tumblr kullanıcıları diğer web sitelerindeki içerikleri kendi bloglarına aktarabilirler.

Tumblr, Oath (EMEA) Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, İrlanda tarafından işletilmektedir.

Veri sorumlusu tarafından işletilen bu web sitesinin bir Tumblr bileşeninin (Tumblr düğmesi) entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Tumblr bileşeni tarafından otomatik olarak Tumblr’dan ilgili Tumblr bileşeninin bir temsilini indirmeye yönlendirilir. Tumblr butonları hakkında daha fazla bilgiye https://www.tumblr.com/buttons adresinden ulaşabilirsiniz. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak Tumblr, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği bilgisini alır. Tumblr bileşeninin entegre edilmesinin amacı, kullanıcılarımızın bu web sitesinin içeriğini yaymasını sağlamak, bu web sitesini dijital dünyada bilinir kılmak ve ziyaretçi sayımızı artırmaktır.

İlgili kişi aynı zamanda Tumblr’da oturum açmışsa, Tumblr, ilgili kişinin web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Tumblr bileşeni tarafından toplanır ve Tumblr tarafından veri sahibinin ilgili Tumblr hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Tumblr düğmelerinden birini etkinleştirirse, bu şekilde iletilen veriler ve bilgiler ilgili kişinin kişisel Tumblr kullanıcı hesabına atanacak ve Tumblr tarafından saklanacak ve işlenecektir.

Tumblr, Tumblr bileşeni aracılığıyla, veri sahibinin web sitemizi çağırdığı sırada aynı anda Tumblr’da oturum açmış olması durumunda, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair her zaman bilgi alır; bu, veri sahibinin Tumblr bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Tumblr’a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Tumblr hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Tumblr’ın geçerli veri koruma hükümlerine https://www.tumblr.com/policy/en/privacy adresinden ulaşabilirsiniz.

31. Twitter’ın kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, Twitter’ın bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Twitter, kullanıcıların tweet adı verilen ve 280 karakterle sınırlı kısa mesajlar yayınlayıp yayabildiği, çok dilli, herkese açık bir mikroblog hizmetidir. Bu kısa mesajlara Twitter’a kayıtlı olmayan kişiler de dahil olmak üzere herkes erişebilir. Bununla birlikte, tweetler ilgili kullanıcının sözde takipçilerine de gösterilir. Takipçiler, bir kullanıcının tweetlerini takip eden diğer Twitter kullanıcılarıdır. Ayrıca Twitter, hashtag’ler, bağlantılar veya retweetler aracılığıyla geniş bir kitleye hitap etmeyi mümkün kılmaktadır.

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, İrlanda.

Veri sorumlusu tarafından işletilen bu web sitesinin bir Twitter bileşeninin (Twitter düğmesi) entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Twitter bileşeni tarafından otomatik olarak Twitter’dan ilgili Twitter bileşeninin bir temsilini indirmeye yönlendirilir. Twitter butonları hakkında daha fazla bilgi https://about.twitter.com/de/resources/buttons adresinde bulunabilir. Bu teknik prosedür kapsamında Twitter, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi alır. Twitter bileşeninin entegre edilmesinin amacı, kullanıcılarımızın bu web sitesinin içeriğini yaymasını sağlamak, bu web sitesini dijital dünyada bilinir kılmak ve ziyaretçi sayımızı artırmaktır.

İlgili kişi aynı zamanda Twitter’da oturum açmışsa Twitter, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Twitter bileşeni tarafından toplanır ve Twitter tarafından veri sahibinin ilgili Twitter hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Twitter düğmelerinden birini etkinleştirirse, bu şekilde iletilen veriler ve bilgiler ilgili kişinin kişisel Twitter kullanıcı hesabına atanır ve Twitter tarafından saklanır ve işlenir.

Twitter, Twitter bileşeni aracılığıyla veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman alır; veri sahibi web sitemizi çağırdığı sırada aynı anda Twitter’da oturum açmışsa; bu, veri sahibinin Twitter bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. İlgili kişi bu bilgilerin Twitter’a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Twitter hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Twitter’ın geçerli veri koruma hükümlerine https://twitter.com/privacy?lang=de adresinden ulaşabilirsiniz.

32. Xing’in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, bu web sitesinde Xing’in bileşenlerini entegre etmiştir. Xing, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarıyla bağlantı kurmasını ve yeni iş bağlantıları kurmasını sağlayan İnternet tabanlı bir sosyal ağdır. Bireysel kullanıcılar Xing’de kendilerine ait kişisel bir profil oluşturabilirler. Örneğin şirketler Xing’de şirket profilleri oluşturabilir veya iş teklifleri yayınlayabilir.

Xing’in işletme şirketi XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya’dır.

Veri sorumlusu tarafından işletilen bu web sitesinin bir Xing bileşeninin (Xing eklentisi) entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Xing bileşeni tarafından otomatik olarak Xing’den ilgili Xing bileşeninin bir temsilini indirmeye yönlendirilir. Xing eklentileri hakkında daha fazla bilgi https://dev.xing.com/plugins adresinde bulunabilir. Bu teknik prosedür kapsamında Xing, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

İlgili kişi aynı anda Xing’de oturum açmışsa, Xing, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Xing bileşeni tarafından toplanır ve Xing tarafından veri sahibinin ilgili Xing hesabına atanır. Veri sahibi, web sitemize entegre edilmiş Xing düğmelerinden birini, örneğin „Paylaş“ düğmesini etkinleştirirse, Xing bu bilgileri veri sahibinin kişisel Xing kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri saklar.

Xing, Xing bileşeni aracılığıyla, veri sahibi web sitemizi çağırırken aynı zamanda Xing’de oturum açmışsa, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair her zaman bilgi alır; bu, veri sahibinin Xing bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Xing’e iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Xing hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Xing tarafından yayınlanan ve https://www.xing.com/privacy adresinden erişilebilen veri koruma hükümleri, kişisel verilerin Xing tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir. Xing ayrıca https://www.xing.com/app/share?op=data_protection adresinde XING Paylaş düğmesi için veri koruma bilgileri yayınlamıştır.

33. YouTube’un kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, bu web sitesinde YouTube’un entegre bileşenlerine sahiptir. YouTube, video yayıncılarının ücretsiz olarak video klipler yayınlamasına ve diğer kullanıcıların bunları yine ücretsiz olarak görüntülemesine, derecelendirmesine ve yorum yapmasına olanak tanıyan bir İnternet video portalıdır. YouTube her türlü videonun yayınlanmasına izin verir, bu nedenle film ve televizyon programlarının yanı sıra müzik videoları, fragmanlar veya kullanıcıların kendileri tarafından yapılan videolara da internet portalı üzerinden erişilebilir.

YouTube’un işletme şirketi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda’dır.

Bu web sitesinin veri denetleyicisi tarafından işletilen ve bir YouTube bileşeninin (YouTube videosu) entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili YouTube bileşeni tarafından otomatik olarak YouTube’dan ilgili YouTube bileşeninin bir temsilini indirmeye yönlendirilir. YouTube hakkında daha fazla bilgi https://www.youtube.com/yt/about/de/ adresinde bulunabilir. Bu teknik prosedür kapsamında YouTube ve Google, web sitemizin hangi alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

Veri sahibi aynı anda YouTube’da oturum açmışsa, YouTube, YouTube videosu içeren bir alt sayfa çağrıldığında veri sahibinin web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve veri sahibinin ilgili YouTube hesabına atanır.

YouTube ve Google, YouTube bileşeni aracılığıyla, ilgili kişi web sitemizi ararken aynı zamanda YouTube’da oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair her zaman bilgi alır; bu, ilgili kişinin bir YouTube videosuna tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. İlgili kişi bu bilgilerin YouTube ve Google’a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce YouTube hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

YouTube tarafından yayınlanan ve https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinden erişilebilen veri koruma hükümleri, kişisel verilerin YouTube ve Google tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir.

34. Awin’in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, bu web sitesinde Awin’in entegre bileşenlerine sahiptir. Awin, satış ortaklığı sunan bir Alman satış ortaklığı ağıdır. Satış ortaklığı, tüccar veya reklamcı olarak adlandırılan İnternet sitelerinin ticari operatörlerinin, genellikle tıklama veya satış komisyonları yoluyla ücretlendirilen reklamları üçüncü taraf İnternet sitelerinde, yani bağlı kuruluşlar veya yayıncılar olarak da adlandırılan dağıtım ortaklarıyla birlikte göstermelerini sağlayan İnternet destekli bir dağıtım biçimidir. Satıcı, satış ortaklığı ağı üzerinden bir reklam aracı, örneğin bir reklam banner’ı veya başka bir uygun İnternet reklam aracı sağlar ve bu reklam aracı daha sonra satış ortağı tarafından kendi İnternet sayfalarına entegre edilir veya anahtar kelime reklamcılığı veya e-posta pazarlaması gibi başka kanallar üzerinden reklamı yapılır.

Awin’in işletme şirketi Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Almanya’dır.

Awin, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Awin’in izleme çerezi herhangi bir kişisel veri depolamaz. Sadece bağlı kuruluşun, yani potansiyel müşteriyi yönlendiren ortağın kimlik numarası ve bir web sitesini ziyaret eden ziyaretçinin sipariş numarası ve tıklanan reklam materyali saklanır. Bu verilerin saklanmasının amacı, bir satıcı ile satış ortağı arasında, satış ortağı ağı, yani Awin aracılığıyla işlenen komisyon ödemelerini işlemektir.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Awin’in veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Buna ek olarak, Awin tarafından önceden ayarlanmış çerezler, bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Awin’in geçerli veri koruma hükümleri http://www.Awin.com/de/ueber-Awin/datenschutz/ adresinde bulunabilir.

35. Adcell’in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, bu web sitesinde Adcell’in entegre bileşenlerine sahiptir. Adcell, satış ortaklığı sunan bir Alman satış ortaklığı ağıdır. Satış ortaklığı, tüccar veya reklamcı olarak adlandırılan web sitelerinin ticari operatörlerinin, genellikle tıklama veya satış komisyonları yoluyla ücretlendirilen reklamları, bağlı kuruluşlar veya yayıncılar olarak da adlandırılan üçüncü tarafların, yani dağıtım ortaklarının web sitelerinde göstermelerini sağlayan İnternet tabanlı bir dağıtım biçimidir. Satıcı, satış ortaklığı ağı üzerinden bir reklam aracı, örneğin bir reklam banner’ı veya başka bir uygun İnternet reklam aracı sağlar ve bu reklam aracı daha sonra satış ortağı tarafından kendi İnternet sayfalarına entegre edilir veya anahtar kelime reklamcılığı veya e-posta pazarlaması gibi başka kanallar üzerinden reklamı yapılır.

Adcell’in işletme şirketi Firstlead GmbH, Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlin, Almanya’dır.

Adcell, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Adcell’in izleme çerezi herhangi bir kişisel veri depolamaz. Sadece bağlı kuruluşun, yani potansiyel müşteriyi yönlendiren ortağın kimlik numarası ve bir web sitesini ziyaret eden ziyaretçinin sipariş numarası ve tıklanan reklam materyali saklanır. Bu verilerin saklanmasının amacı, bir satıcı ile satış ortağı arasında, satış ortağı ağı, yani Adcell aracılığıyla işlenen komisyon ödemelerini işlemektir.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Adcell’in veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, Adcell tarafından önceden ayarlanmış çerezler, bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Adcell’in geçerli veri koruma hükümleri https://www.adcell.de/agb adresinde bulunabilir.

36. TradeTracker’ın kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, TradeTracker’ın bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. TradeTracker, satış ortaklığı sunan bir satış ortaklığı ağıdır. Satış ortaklığı, web sitelerinin ticari operatörlerine olanak tanıyan İnternet tabanlı bir dağıtım şeklidir. Satıcılar veya reklamverenler, genellikle tıklama veya satış komisyonları yoluyla ücretlendirilen reklamları üçüncü tarafların web sitelerinde, yani bağlı kuruluşlar veya yayıncılar olarak da adlandırılan satış ortaklarının web sitelerinde görüntüleyebilirler. Satıcı, satış ortaklığı ağı üzerinden bir reklam aracı, örneğin bir reklam banner’ı veya başka bir uygun İnternet reklam aracı sağlar ve bu reklam aracı daha sonra satış ortağı tarafından kendi İnternet sayfalarına entegre edilir veya anahtar kelime reklamcılığı veya e-posta pazarlaması gibi başka kanallar üzerinden reklamı yapılır.

TradeTracker’ın işletme şirketi TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Almanya’dır.

TradeTracker, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. TradeTracker izleme çerezi herhangi bir kişisel veri depolamaz. Sadece bağlı kuruluşun, yani potansiyel müşteriyi yönlendiren ortağın kimlik numarası ve bir web sitesini ziyaret eden ziyaretçinin sipariş numarası ve tıklanan reklam materyali saklanır. Bu verilerin saklanmasının amacı, üye işyeri ağı, yani TradeTracker aracılığıyla işlenen üye işyeri ile üye işyeri arasındaki komisyon ödemelerini işlemektir.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, TradeTracker’ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, TradeTracker tarafından önceden ayarlanmış çerezler, bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

TradeTracker’ın geçerli veri koruma hükümlerini https://tradetracker.com/de/privacy-policy/ adresinde bulabilirsiniz.

37. Bloglovin’in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, Bloglovin’in bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Bloglovin, kullanıcıların favori bloglarını organize etmelerini sağlayan çevrimiçi bir platformdur. Blog, bir web sitesinde tutulan, genellikle herkese açık olarak görüntülenebilen, blog yazarı veya web günlüğü yazarı olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin makaleler yayınlayabildiği veya blog gönderileri olarak adlandırılan düşüncelerini yazabildiği bir portaldır.

Bloglovin’in işletme şirketi Bloglovin Inc., 25 Broadway, New York, NY 10004, ABD’dir.

Denetleyici tarafından işletilen bu web sitesinin bir Bloglovin bileşeninin entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısından otomatik olarak ilgili Bloglovin bileşeni tarafından Bloglovin’den ilgili Bloglovin bileşeninin bir temsilini indirmesi istenir. Bu teknik prosedür kapsamında Bloglovin, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

İlgili kişi aynı zamanda Bloglovin’de oturum açmışsa, Bloglovin, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Bloglovin bileşeni tarafından toplanır ve Bloglovin tarafından veri sahibinin ilgili Bloglovin hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Bloglovin butonunu aktif hale getirirse, bu bilgiler Bloglovin’e iletilir. Veri sahibi, bu tür bilgilerin Bloglovin’e iletilmesine zaten izin vermiştir.

Daha fazla bilgi ve Bloglovin’in geçerli gizlilik politikası https://www.bloglovin.com/tos adresinde bulunabilir.

38. ödeme yöntemi: bir ödeme yöntemi olarak Klarna’ya ilişkin gizlilik politikası

Kontrolör, Klarna’nın bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Klarna, hesaptan satın alma veya taksitle esnek ödeme imkanı sağlayan bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ayrıca Klarna, alıcı koruması veya kimlik ve kredi kontrolü gibi ek hizmetler de sunmaktadır.

Klarna’nın işletme şirketi Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, İsveç’tir.

İlgili kişi, çevrimiçi mağazamızdaki sipariş işlemi sırasında ödeme seçeneği olarak „hesaptan satın alma“ veya „taksitle satın alma“ seçeneğini seçerse, ilgili kişinin verileri otomatik olarak Klarna’ya iletilecektir. Bu ödeme seçeneklerinden birini seçerek, veri sahibi, hesapta satın alma veya kiralama satın alımının işlenmesi veya kimlik ve kredibilite kontrolü için gerekli olan kişisel verilerin bu şekilde iletilmesine izin verir. 

Klarna’ya iletilen kişisel veriler genellikle ad, soyad, adres, doğum tarihi, cinsiyet, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası ve bir fatura veya taksitli satın alma işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli diğer verilerdir. Satın alma sözleşmesinin işlenmesi için gerekli olan kişisel veriler, ilgili siparişle bağlantılı olarak da gereklidir. Özellikle, banka bilgileri, kart numarası, geçerlilik tarihi ve CVC kodu, ürün sayısı, ürün numarası, mal ve hizmetlere ilişkin veriler, fiyatlar ve vergi ücretleri, önceki satın alma davranışlarına ilişkin bilgiler veya ilgili kişinin mali durumuna ilişkin diğer bilgiler gibi ödeme bilgilerinin karşılıklı değişimi söz konusu olabilir. 

Verilerin aktarılmasının amacı özellikle kimlik doğrulama, ödeme yönetimi ve dolandırıcılığın önlenmesidir. Kontrolör, kişisel verileri özellikle aktarım için meşru bir menfaat varsa Klarna’ya aktaracaktır. Klarna ve kontrolör arasında değiş tokuş edilen kişisel veriler, Klarna tarafından kredi referans kuruluşlarına aktarılacaktır. Bu iletimin amacı kimlik ve kredi itibarını kontrol etmektir.

Klarna ayrıca kişisel verileri, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu veya verilerin adına işleneceği ölçüde bağlı şirketlere (Klarna Group) ve hizmet sağlayıcılara veya alt yüklenicilere açıklar.

Bir sözleşme ilişkisinin kurulması, uygulanması veya sonlandırılmasına karar vermek için Klarna, veri sahibinin geçmiş ödeme davranışları hakkında veri ve bilgilerin yanı sıra gelecekteki davranışları için olasılık değerleri (sözde puanlama) toplar ve kullanır. Puanlama, bilimsel olarak kabul görmüş matematiksel-istatistiksel yöntemler temelinde hesaplanmaktadır. 

Veri sahibi, Klarna’ya karşı herhangi bir zamanda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını iptal etme seçeneğine sahiptir. İptal, (sözleşmeye dayalı) ödeme işlemleri için mutlaka işlenmesi, kullanılması veya iletilmesi gereken kişisel verileri etkilemez. 

Klarna’nın geçerli veri koruma hükümleri https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf adresinde bulunabilir.

39. ödeme yöntemi: bir ödeme yöntemi olarak PayPal’a ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, bu web sitesinde PayPal’ın entegre bileşenlerine sahiptir. PayPal bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ödemeler, sanal özel veya ticari hesapları temsil eden PayPal hesapları aracılığıyla işlenir. Ayrıca PayPal, bir kullanıcının PayPal hesabı yoksa kredi kartları aracılığıyla sanal ödemeleri işleme imkanı sunar. PayPal hesabı bir e-posta adresi üzerinden yönetilir, bu yüzden klasik bir hesap numarası yoktur. PayPal, üçüncü taraflara çevrimiçi ödeme başlatmayı veya ödeme almayı mümkün kılar. PayPal ayrıca yediemin işlevlerini üstlenir ve alıcı koruma hizmetleri sunar.

PayPal’ın Avrupa’daki işletme şirketi PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Lüksemburg’dur.

İlgili kişi çevrimiçi mağazamızdaki sipariş işlemi sırasında ödeme seçeneği olarak „PayPal „ı seçerse, ilgili kişinin verileri otomatik olarak PayPal’a iletilecektir. Bu ödeme seçeneğini seçerek, veri sahibi ödeme işlemleri için gerekli kişisel verilerin iletilmesine izin verir.

PayPal’a iletilen kişisel veriler genellikle ad, soyad, adres, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası veya ödemenin işlenmesi için gerekli diğer verilerdir. Satın alma sözleşmesinin işlenmesi için gerekli olan kişisel veriler aynı zamanda ilgili siparişle ilgili olan kişisel verilerdir.

Verilerin iletilme amacı ödeme işlemleri ve dolandırıcılığın önlenmesidir. Kontrolör, kişisel verileri özellikle iletim için meşru bir menfaat varsa PayPal’a iletecektir. PayPal ile kontrolör arasında değiş tokuş edilen kişisel veriler PayPal tarafından kredi referans kuruluşlarına aktarılabilir. Bu iletimin amacı kimlik ve kredi itibarını kontrol etmektir.

PayPal, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu veya verilerin adına işleneceği ölçüde kişisel verileri bağlı şirketlere ve hizmet sağlayıcılara veya alt yüklenicilere ifşa edebilir.

Veri sahibi, PayPal’a karşı istediği zaman kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını iptal etme seçeneğine sahiptir. İptal, (sözleşmeye dayalı) ödeme işlemleri için mutlaka işlenmesi, kullanılması veya iletilmesi gereken kişisel verileri etkilemez. 

PayPal’ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full adresinde bulunabilir.

40. ödeme yöntemi: bir ödeme yöntemi olarak Skrill’e ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, Skrill’in bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Skrill bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ödemeler, sanal bir elektronik cüzdan olan Skrill cüzdanı aracılığıyla gerçekleştirilir. Skrill ayrıca kredi kartları aracılığıyla sanal ödemeleri işleme imkanı da sunmaktadır. Skrill cüzdanı bir e-posta adresi üzerinden yönetilir. Skrill, üçüncü taraflara çevrimiçi ödeme başlatmayı veya ödeme almayı mümkün kılar.

Skrill’in işletme şirketi Skrill Limited, 25 Canada Square, London E14 5LQ, Birleşik Krallık’tır.

İlgili kişi çevrimiçi mağazamızdaki sipariş işlemi sırasında ödeme seçeneği olarak „Skrill „i seçerse, ilgili kişinin verileri otomatik olarak Skrill’e iletilecektir. Bu ödeme seçeneğini seçerek, veri sahibi ödeme işlemleri için gerekli kişisel verilerin iletilmesine izin verir.

Skrill ile değiş tokuş edilen kişisel veriler, ödeme işlemi için gerekli olan satın alma tutarı ve e-posta adresidir. Verilerin aktarılmasının amacı ödeme işlemleri ve dolandırıcılığın önlenmesidir. Kontrolör, aktarım için meşru bir menfaat varsa diğer kişisel verileri de Skrill’e aktaracaktır. Skrill ve kontrolör arasında değiş tokuş edilen kişisel veriler, Skrill tarafından kredi referans kuruluşlarına aktarılabilir. Bu transferin amacı kimlik ve kredi itibarını kontrol etmektir.

Skrill, kişisel verileri, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya verilerin kendi adına işlenmesi için gerekli olduğu ölçüde bağlı şirketlere ve hizmet sağlayıcılara veya alt yüklenicilere ifşa edebilir.

Veri sahibi, Skrill’e karşı herhangi bir zamanda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını iptal etme olanağına sahiptir. İptal, (sözleşmeye dayalı) ödeme işlemleri için mutlaka işlenmesi, kullanılması veya iletilmesi gereken kişisel verileri etkilemez. 

Skrill’in geçerli gizlilik politikası https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzbestimmungen/ adresinde bulunabilir.

41 Ödeme yöntemi: Ödeme yöntemi olarak Sofortüberweisung için veri koruma hükümleri

Kontrolör, bu web sitesinde Sofortüberweisung’un entegre bileşenlerine sahiptir. Sofortüberweisung, internet üzerinden ürün ve hizmetler için nakitsiz ödeme yapılmasını sağlayan bir ödeme hizmetidir. Sofortüberweisung, çevrimiçi satıcının hemen bir ödeme onayı aldığı teknik bir prosedürü eşleştirir. Bu, bir tüccarın sipariş verildikten hemen sonra müşteriye mal, hizmet veya indirme teslim etmesini sağlar.

Sofortüberweisung’un işletme şirketi Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, İsveç’tir.

İlgili kişi çevrimiçi mağazamızdaki sipariş işlemi sırasında ödeme seçeneği olarak „Sofortüberweisung „u seçerse, ilgili kişinin verileri otomatik olarak Sofortüberweisung’a iletilecektir. Bu ödeme seçeneğini seçerek, veri sahibi ödeme işlemleri için gerekli kişisel verilerin iletilmesine izin verir.

Sofortüberweisung üzerinden satın alma işlemi sırasında alıcı PIN ve TAN’ı Sofort GmbH’ye iletir. Sofortüberweisung daha sonra hesap bakiyesinin teknik kontrolünden ve hesap kapsamını kontrol etmek için başka verilerin alınmasından sonra çevrimiçi satıcıya bir transfer gerçekleştirir. Ardından çevrimiçi satıcıya finansal işlemin gerçekleştirildiği otomatik olarak bildirilir.

Sofortüberweisung ile paylaşılan kişisel veriler ad, soyad, adres, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası veya ödeme işlemleri için gerekli diğer verilerdir. Verilerin aktarılmasının amacı ödeme işlemleri ve dolandırıcılığın önlenmesidir. Kontrolör, iletim için meşru bir menfaat varsa, diğer kişisel verileri de Sofortüberweisung’a iletecektir. Sofortüberweisung ile kontrolör arasında değiş tokuş edilen kişisel veriler, Sofortüberweisung tarafından kredi referans kuruluşlarına iletilebilir. Bu iletimin amacı kimlik ve kredi itibarını kontrol etmektir.

Sofortüberweisung, kişisel verileri, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu veya verilerin adına işleneceği ölçüde bağlı şirketlere ve hizmet sağlayıcılara veya alt yüklenicilere aktarabilir.

Veri sahibi, Sofortüberweisung’a karşı herhangi bir zamanda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını iptal etme seçeneğine sahiptir. İptal, (sözleşmeye dayalı) ödeme işlemleri için işlenmesi, kullanılması veya iletilmesi gereken kişisel verileri etkilemez.

Sofortüberweisung’un geçerli veri koruma hükümleri https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/ adresinde bulunabilir.

İşlemenin yasal dayanağı

Madde 6 I lit. a DS-GVO, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonları için yasal dayanak olarak şirketimize hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin malların teslimi veya başka bir hizmetin veya bedelin sağlanması için gerekli olan işleme faaliyetlerinde olduğu gibi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekliyse, işleme DS-GVO Madde 6 I lit. b’ye dayanır. Aynı durum, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkındaki talepler gibi sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için gerekli olan işleme faaliyetleri için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu yasal bir yükümlülüğe tabi ise, işleme DS-GVO Madde 6 I lit. c’ye dayanır. Nadir durumlarda, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Örneğin, bir ziyaretçinin tesislerimizde yaralanması ve bunun sonucunda adının, yaşının, sağlık sigortası bilgilerinin veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi gerektiğinde durum böyle olacaktır. Bu durumda işlem, DS-GVO Madde 6 I lit. d’ye dayanacaktır. Son olarak, işleme operasyonları DS-GVO Madde 6 I lit. f’ye dayandırılabilir. Yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi birinin kapsamına girmeyen işleme faaliyetleri, veri sahibinin menfaatleri, temel hak ve özgürlüklerine aykırı olmamak kaydıyla, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak için gerekli olması halinde bu yasal dayanağa dayanmaktadır. Bu tür işleme faaliyetlerine özellikle Avrupa yasa koyucusu tarafından özel olarak belirtildikleri için izin verilmektedir. Bu bağlamda, veri sahibinin kontrolörün müşterisi olması halinde meşru bir menfaatin varsayılabileceği görüşünü benimsemiştir (GDPR’nin 47. maddesinin 2. cümlesi).

43 Kontrolör veya üçüncü bir tarafça işleme faaliyetinde gözetilen meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi Madde 6 I lit. f DS-GVO’ya dayanıyorsa, meşru menfaatimiz tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı için işimizi yürütmektir.

44 Kişisel verilerin saklanacağı süre

Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Sürenin sona ermesinden sonra, sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşmenin başlatılması için artık gerekli olmaması koşuluyla, ilgili veriler rutin olarak silinir.

45. kişisel verilerin sağlanmasına ilişkin yasal veya sözleşmesel hükümler; sözleşmenin imzalanması için gereklilik; veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; sağlanmamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının bazen kanunen gerekli olduğunu (örneğin vergi düzenlemeleri) veya sözleşmeye dayalı düzenlemelerden (örneğin sözleşme ortağı hakkında bilgi) kaynaklanabileceğini size bildiririz. Bazen, bir sözleşme imzalamak için, bir veri sahibinin bize daha sonra tarafımızdan işlenmesi gereken kişisel verileri sağlaması gerekebilir. Örneğin, şirketimiz kendisiyle bir sözleşme imzaladığında veri sahibi bize kişisel verilerini sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibi ile sözleşmenin imzalanamayacağı anlamına gelecektir. Veri sahibi tarafından kişisel veriler sağlanmadan önce, veri sahibi çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmelidir. Çalışanımız, kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşme gereği olup olmadığını veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığını, kişisel verileri sağlama yükümlülüğünün olup olmadığını ve kişisel verilerin sağlanmamasının sonuçlarının ne olacağını veri sahibine duruma göre açıklayacaktır.

46. otomatik karar verme sürecinin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profilleme kullanmıyoruz.

Çalışan saatleri takip sistemini de geliştiren Willing & Able’daki LegalTech uzmanları tarafından geliştirilmiştir. Gizlilik politikası jeneratörümüzde yer alan yasal metinler Prof. Alman Veri Koruma Derneği’nden Heiko Jonny Maniero ve WBS hukuktan Christian Solmecke.